Google+

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Przemówienia.com

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu w serwisie Przemówienia.com. Właścicielem serwisu Przemówienia.com jest MK Consulting Marcin Kuryłło z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 12e/43, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-148-25-81, REGON 300324087.

Złożenie zamówienia w serwisie Przemówienia.com jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszystkie teksty znajdujące się w ofercie serwisu Przemówienia.com zostały stworzone specjalnie na potrzeby serwisu Przemówienia.com i nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Właściciel serwisu Przemówienia.com oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania prawami autorskimi do tekstów znajdujących się w ofercie serwisu. Teksty udostępnione w ramach oferty zamieszczonej na stronie internetowej Przemówienia.com stanowią własność firmy MK Consulting Marcin Kuryłło i są chronione prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przemówienia znanych osób znajdujące się w serwisie nie są objęte majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły z mocy prawa.

§2 Przedmiot umowy

Przedmiotem oferty serwisu Przemówienia.com są przykłady i gotowe teksty przemówień, pism i listów okolicznościowych. Teksty zawierają tytuł, informację kto jest adresatem oraz treść przygotowaną na daną okoliczność. Jak wyglądają przykładowe przemówienia i pisma zamieszczone w serwisie można zobaczyć pod poniższymi linkami:

Przemówienie Sponsora Generalnego na konferencji nt. nowych technologii

Podziękowanie z okazji odejścia na emeryturę

§3 Zasady realizacji zamówienia

Teksty znajdujące się w ofercie serwisu Przemówienia.com chronione są hasłem dostępu, uniemożliwiającym ich wykorzystanie bez dokonania odpowiedniej opłaty. Klient po zapoznaniu się z ofertą serwisu Przemówienia.com i dokonaniu - spośród dostępnych tytułów - wyboru jednego tytułu lub wybranego pakietu dokonuje opłaty przy wykorzystaniu serwisu Przelewy24.pl. Możliwe jest również dokonanie płatności przy wykorzystaniu tradycyjnego przelewu. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji. Na stronach serwisu Przemówienia.com oraz w systemie Przelewy24.pl nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera systemu Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronachi automatycznie uzupełnionym przez system Przelewy24.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

W przypadku utrudnień w działaniu skryptów banków powstałych z przyczyn niezależnych, sprzedawca nie odpowiada za zamówienia zrealizowane podczas nieprawidłowego działania systemu bankowego. Zobowiązuje się jednak w przypadku dokonanych zamówień zwrócić wykonane przez kupującego płatności lub zaliczyć je na poczet nowego zamówienia jeśli kupujący zażyczy sobie tego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach serwisu Przemówienia.com, składa ofertę kupna tekstu na warunkach określonych w regulaminie i ofercie, za stawkę widniejącą na stronie. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie opłacenia przez klienta zamówienia.

W przypadku wyboru pakietu FIRMA, SAMORZĄD I ADMINISTRACJA, OŚWIATA, INNE, PISMA I LISTY, konieczne jest założenie konta użytkownika. W przypadku zakupu jednego lub kilku pojedynczych tytułów nie jest konieczne zakładanie indywidualnego konta użytkownika. W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z opcji KUP TERAZ.

Na stronach serwisu Przemówienia.com w celu dokonania zakupu wymagane jest podanie danych teleadresowych – dane podlegają ochronie z godnie z Polityką prywatności.

Serwis Przemówienia.com zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz zakupu wypełniony przez klienta będzie zawierał niepełne, błędne lub fałszywe dane. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych serwisu Przemówienia.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).

Właściciel serwisu Przemówienia.com na życzenie klienta wystawia kupującemu fakturę VAT.

§4 Warunki korzystania z tekstów przez klientów

Klient kupując teksty nabywa prawo do publicznego, wielokrotnego ich wykorzystania. Kupujący nie posiada jednak żadnych praw do własności tekstu. Kupujący nie może odsprzedawać praw do tekstów osobom trzecim ani publikować ich w żadnej formie, może natomiast używać ich w wystąpieniach publicznych przed osobami trzecimi. Teksty publikowane w serwisie Przemówienia.com nie mogą zostać użyte niezgodnie z obowiązujący prawem, dla celów handlowych – jako wymiana lub odsprzedaż lub jako nieodpłatne przekazanie osobom trzecim. Nie ma żadnej gwarancji wyłączności. Ten sam tekst przemówienia może być wykorzystany także przez innego kupującego. Serwis Przemówienia.com udziela gwarancji wyłączności jedynie w przypadku skorzystania z opcji „Zamów przemówienie”.

W przypadku wykupienia pakietu, prawa materialne przysługują w okresie aktywnej subskrypcji. Po wygaśnięciu subskrypcji użytkownikowi przestaje przysługiwać prawo do korzystania z tekstów znajdujących się w serwisie Przemówienia.com.

§5 Ochrona danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są chronione i wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności.

§6 Odpowiedzialność serwisu Przemówienia.com

Serwis Przemówienia.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione działania osób trzecich wchodzących w posiadanie tekstów nielegalnie lub wykorzystujących je z przekroczeniem przysługujących im uprawnień. Serwis Przemówienia.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez klienta hasła dostępu do serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§7 Znaki towarowe i prawa autorskie (Copyright ©)

Logotyp, nazwa, wszystkie znaki graficzne, towarowe, teksty jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela serwisu Przemówienia.com i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

§8 Odsyłacze (linki) do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, właściciel serwisu Przemówienia.com nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

Decydując się na zakup treści cyfrowych w serwisie www.przemowienia.com w opcji KUP TERAZ lub wykupując dostęp do wybranego działu na okres 12 miesięcy kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu. Wynika to z art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.):

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 Zmiana regulaminu

Serwis Przemówienia.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu w zakładce Artykuły, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

Serwis Przemówienia.com zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu klienta do treści serwisu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu. 

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdyby porozumienie takie nie było możliwe spór rozstrzygać będzie sąd.

Zapraszamy do korzystania z serwisu Przemówienia.com

Porady Exclusive - dla zalogowanych gratis

18 sekretów jak w prosty sposób zostać dobrym mówcą:

 • Właśnie się dowiedziałeś, że czeka Cię wystąpienie publiczne. Jak przekuć to w sukces?
 • Jak napisać przemówienie w 15 minut?
 • Nie wiesz jakich zwrotów powinieneś użyć w przemówieniu? Skorzystaj z naszych kół ratunkowych.
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez niedoświadczonych mówców?
 • Jak przemawiać - z kartką czy bez?
 • Jak napisać podziękowanie?

Szkolenia z wystąpień publicznych

Nasze szkolenia mają charakter wyłącznie praktyczny. Biorąc udział w szkoleniu:

 • W łatwy sposób zdobędziesz umiejętność przemawiania.
 • Dowiesz się jak przemawiać, żeby osiągnąć zamierzony efekt?
 • Rozpoznasz najlepszy styl przemawiania dopasowany do Twojej osobowości.
 • Zobaczysz jak skupić uwagę słuchaczy.
 • Dowiesz się jak komunikować złe wieści.
 • Pokażemy jak wybrnąć z trudnej sytuacji.

Szkolenia z copywritingu

13 powodów, dla których warto wziąć udział w szkoleniu z copywritingu:

 • Poznasz sekrety skutecznego pisania listów sprzedażowych, e-mailingów, opisów produktów i usług, a także tekstów promocyjnych.
 • Dowiesz się jak przygotowywać oferty, które zainteresują odbiorców.
 • Poznasz tajniki tworzenia atrakcyjnych treści na strony internetowe.
 • Pokażemy jak tworzyć teksty dedykowane do różnych grup odbiorców.
 • Zdradzimy kilka skutecznych sposobów na wywoływanie przyjemnych skojarzeń i pozytywnego nastawienia klientów do tworzonych przez Ciebie treści.

Anegdoty, cytaty, porady

Przygotowaliśmy dla Państwa dużą liczbę anegdot i cytatów.

Cytat miesiąca: Nie dziękuj kiedy ktoś ocali ci życie... On podziękowanie znajdzie we własnym trudzie, którym cię ocalił. Antoine de Saint-Exupéry.

Dodatkowo praktyczne porady jak przygotować profesjonalne wystąpienie publiczne, jak napisać przemówienie okolicznościowe, podziękowanie, oraz wiele innych przydatnych tekstów.

Przemówienia znanych osób

Na przestrzeni wieków wielcy mówcy tego świata potrafili wpływać na wydarzenia, które dzisiaj uznajemy za historyczne. Poprzez swoje przemówienia potrafili wywołać działania, które zmieniały losy narodów i jednostek. Zobacz jak wiele z tego o czym mówili jest do dzisiaj aktualne.

Steve Jobs, Abraham Lincoln, Józef Piłsudski, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Winston Churchill, Władysław Sikorski, Stefan Starzyński, Emil Zola, Karol Marks, Ludwik Pasteur, Pep Guardiola i inni.

PARTNERZY